ETT SVÅRT MEN NÖDVÄNDIGT BESLUT (21 juni 2016)

Kort guide till hur man kan förhålla sig till dagens nyklubbade asylregler och partierna i Sveriges Riksdag:

S: Som alltid stora hycklare. Sa fram till i november att Sverige skulle ha helt öppna dörrar. Sedan tvärvände de, nästan över en natt. Alla försök till fina ord och kapitaliserande på naiva väljares känslor spolades rakt ner i toaletten.

MP: Står för att de vill ha öppna dörrar, men erkänner samtidigt att de villigt prostituerar sig och röstar som S vill. Hur det går ihop? Det gör det inte.

V: Står för att de vill ha öppna dörrar för hela världens flyktingar. Respekt för principfastheten. Hur de tänker att detta ställningstagande ska gå ihop med världens redan högsta skatter och en fungerande skola och välfärd är en gåta. Men man kan kanske höja skatterna ännu mer? Eller låna pengar? Visst ja, båda sakerna görs redan. I mängder. Kommande generationer får betala.

M: Har likt S gjort en kovändning sedan Reinfeldts "öppna era hjärtan"-tal. Många av politikerna som nickade med i Reinfeldts naiva liberalhjärta påstår nu att de tycker motsatsen. Opportunism är bara förnamnet. Men det är bra att de har vaknat och insett att fri invandring inte är förenligt med världens mest generösa välfärd.

C: Vill ha fortsatt öppna dörrar. Respekt för att de, likt V, står för sin idealism. De är dock mer trovärdiga eftersom de i samma andetag säger att systemen måste förändras. På politikspråk betyder det att de vill försämra välfärden för alla för att kunna ta emot många fler flyktingar.

L: Ligger lite mitt emellan M och C. Vill äta kakan och ha den kvar.

KD: Se L.

SD: Deras ståndpunkt har alltid varit att Sverige ska ta emot mycket färre flyktingar, oavsett hur ansträngt läget i landet är. Att de röstar för alla förslag som leder till en minskning är inte överraskande. De är konsekventa i sin främlingsfientlighet, som just nu råkar sammanfalla med nödvändiga beslut.


Min analys: Jag har under hela debatten saknat ärlighet. Varför har ingen politiker sagt "Det kostar enormt mycket att ta emot alla flyktingar, men jag vill göra det ändå"? Det hade gett respekt. I stället har de försökt lura oss genom att påstå att flyktingar som knappt kan läsa och skriva och kommer hit när de är över 40 skulle vara en nettovinst för Sverige. Det är denna typ av lögner och försök att vilseleda medborgarna som skapar grogrund för partier som SD.

Att Sverige måste göra något är uppenbart, såvida man inte står för åsikten att man är redo att försämra välfärden radikalt för att ta emot många fler. Att propagera för öppna gränser och bibehållen välfärd är i min bok antingen extremt okunnigt eller rent ohederligt.

Slutsats: Dagens beslut är på sätt och vis hemskt, men på sätt och vis skapar det en möjlighet för Sverige att i framtiden kunna fortsätta vara ett öppet land. Om man hade kört på som i höstas hade SD snart haft egen majoritet i riksdagen. Vi måste fixa våra egna problem i mottagandet och vi måste fixa våra egna problem i utanförskapsområdena innan vi kan börja ta emot jättemånga människor igen. Allt annat skulle långsamt rasera det Sverige som våra förfäder har byggt upp. Alternativet, att öppna gränserna och låta alla människor i Sverige ansvara för sin egen försörjning och välfärd (vilket jag rent ideologiskt och på ett teoretiskt plan inte är helt främmande inför) har inget stöd hos vare sig befolkningen eller i riksdagen.

Åtgärder:
- Se till att människor kan söka asyl utanför EU och fördela dem jämnt mellan EU:s länder enligt en kvotnyckel.
- Öka kraftigt resurserna till närområdet.
- Gör allt för att besegra terrorgruppen IS i Syrien och Irak. In därefter med FN-trupp i båda länderna och sjösätt ett stort återuppbyggnadsprogram, där hela världens rika länder hjälper till.

Med hopp om en framtida värld utan krig och elände.

J