TRUMP KOMMER ATT VINNA. UNDRAR NI VARFÖR? (11 september 2016)

Redan i mars bloggade jag följande:
 
"Efter att så noggrant jag kan ha följt det amerikanska presidentvalet de senaste månaderna är min spådom klar. Donald Trump kommer att vinna."
 
Efter att nu ha följt valrörelsen i ytterligare ett halvår blir saker och ting tydligare och tydligare. Och nu känner jag mig redo att göra en förutsägelse ner på elektorsröster-nivå. Som sagt - Trump kommer att vinna. Och om ni undrar varför kan ni läsa vidare. :-)
 
1. "Skameffekten". Inför valet i Sverige 2014 trodde Miljöpartiet att de hade chansen att bli tredje största parti. I själva verket fick de bara hälften av vad det tredje största partiet, Sverigedemokraterna, fick. En del som tenderar att rösta på SD eller Trump drar sig nämligen för att erkänna det i opinionsmätningar, och därför underskattas ständigt deras siffror. Detta innebär att man med stor säkerhet kan skriva upp i princip alla Trumps opinionssiffror, i alla delstater. Och det innebär i sin tur att de delstaterna som i dag förefaller jämna, inte kommer att vara lika jämna på valdagen. Trump kommer kamma hem dem alla.
 
2. Entusiasmen eller "Vilka masar sig ut och röstar?". 2008 röstade 38 miljoner i Demokraternas primärval. Entusiasmen över Obama var enorm. 2016 var det bara 30 miljoner som röstade. Detta visar på att entusiasmen för Obama var mycket större än den för Clinton i dag. I Republikanernas primärval 2008 röstade 21 miljoner. 2016 var de över 30 miljoner. Medan Demokraternas entusiasm alltså var ca 27 % lägre, var Republikanernas ca 43 % högre. Detta ska inte underskattas, när valdeltagandet är A och O. Visserligen är inte primärvalsröster detsamma som rösterna i det faktiska valet, men uppslutningen där visar alltid på tendenser. Kommer en Bernie Sanders-supporter att jobba gratis för Clinton och dra med sig sina polare till valurnorna? Nej. Kommer den tysta majoriteten att jobba livet ur sig och dra med sig varenda kompis de har för att lyfta Trump? Ja. "The turnout" är alltså förmodligen det som kommer att avgöra det här valet, och det ser minst sagt inte bra ut för Clinton på den fronten. 2012 fanns det 235 miljoner röstberättigade i USA, men bara 129 miljoner röstade. Det är bara ca 55 % av befolkningen. Jag tror på ett högre valdeltagande den här gången, och jag tror att de som kommer att masa sig ut snarare heter Joe och Steve än José och Estevez.
 
3. Michael Moore har skrivit ett lysande inlägg som jag bygger en del av mitt resonemang på. Ett av skälen som han anför för att Trump kommer att vinna kallar han för "The Midwest Math". Moore menar att Trump kommer att vinna i Michigan, Ohio, Pennsylvania och Wisconsin, som traditionellt sett har en stabil demokratisk majoritet tillsammans. Jag tror inte att han får helt rätt, men Trump kan definitivt ta hem ett par eller tre av dessa delstater. Varför? Därför att de delstaterna har en befolkning som har drabbats hårt av arbetslöshet, som de till stora delar anser beror på Nafta och andra avtal som stöds av Clinton. När en arbetslös person går ut och röstar struntar han ofta i vilken kandidat som verkar trevligast eller minst galen, han röstar på den kandidat som han tror ger störst chans till jobb. I många delstater kommer folk att anse att chansen till jobb ökar med Trump vid rodret.
 
4. Rebell-andan, eller "the fuck you vote". Sist men inte minst ska vi inte underskatta det symboliska långfinger som många amerikaner vill ge etablissemanget i USA. Många vill bara "stir some shit up". Detta är människor som är desillusionerade och inte har fått det bättre under Obamas åtta år. De bryr sig heller inte om att Trump verkar tokig, de ser honom som det ultimata gruset i ett maskineri som har försämrat deras liv.
 
Så, med anledning av punkterna ovan tror jag att Trump kommer att vinna i alla delstater som för närvarande ser ut att vara jämna. Och med det antagandet i ryggen gick jag igenom de senaste valens resultat och de senaste opinionssiffrorna från Real Clear Politics:

 
Staterna som har röstat på Demokraterna i de fyra senaste valen (2000, 2004, 2008, 2012):
Hawaii, Kalifornien, Oregon, Washington, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Michigan, Pennsylvania, New York, DC, Maryland, Delaware, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Vermont, Maine
Totala antalet elektorsröster: 4 + 55 + 7 + 12 + 10 + 10 + 20 + 16 + 20 + 29 + 3 + 10 + 3 + 14 + 7 + 4 + 11 + 3 + 4 = 242
Analys: Alla stater är relativt säkra för Clinton, men några sticker ut som mycket jämna. (Varför? Se punkt 3 ovan.) I Wisconsin leder Clinton just nu med ca 5 procentenheter, men trenden är tydlig och visar på en stadig nedgång för henne och en uppgång för Trump. Jag tror därför att Trump kommer att vinna Wisconsin. Trump går stadigt upp i Michigan, men Clinton har ingen nedåtgående trend där och hon leder just nu bekvämt. Pennsylvania visar på en liknande trend som Wisconsin, men där är Clintons försprång större. I Rhode Island är det mycket jämnt vilket pekar på Trump-seger. Så, Trump kan visserligen överraska i både Michigan och Pennsylvania, men just nu är det troligare att han vinner i Wisconsin och Rhode Island.
Slutfördelning: Clinton 228, Trump 14
 
Staterna som har röstat på Republikanerna i de fyra senaste valen (2000, 2004, 2008, 2012):
Alaska, Idaho, Montana, Wyoming, Utah, Arizona, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, South Carolina, Tennessee, Kentucky, West Virginia
Totala antalet elektorsröster: 3 + 4 + 3 + 3 + 6 + 11 + 3 + 3 + 5 + 6 + 7 + 38 + 10 + 6 + 8 + 6 + 9 + 16 + 9 + 11 + 8 + 5 = 180
Analys: Det är jämnt i ett par delstater, men enligt mitt resonemang ovan kommer alla jämna stater att gå till Trump. Han tar alltså storslam här.
Slutfördelning: Clinton 0, Trump 180
 
Staterna som har röstat på Demokraterna i tre av de fyra senaste valen (2000, 2004, 2008, 2012):
New Mexico, Iowa, New Hampshire
Totala antalet elektorsröster: 5 + 6 + 4 = 15
Analys: New Mexico har en klar Clinton-ledning. Det är jämnt i Iowa, vilket innebär seger för Trump. Clinton har en klar ledning i New Hampshire.
Slutfördelning: Clinton 9, Trump 6
 
Staterna som har röstat på Republikanerna i tre av de fyra senaste valen (2000, 2004, 2008, 2012):
Indiana, North Carolina
Totala antalet elektorsröster: 11 + 15 = 26
Analys: Trump leder stort i Indiana, i North Carolina är det jämt, vilket betyder Trump-seger.
Slutfördelning: Clinton 0, Trump 26
 
Stater som har röstat på Demokraterna två gånger och på Republikanerna två gånger i de fyra senaste valen (2000, 2004, 2008, 2012):
Nevada, Colorado, Ohio, Virginia, Florida
Totala antalet elektorsröster: 6 + 9 + 18 + 13 + 29
Analys: I Nevada är det jämnt, d.v.s. Trump-seger. Clinton leder stort i Colorado. I Ohio är det jämnt. Clinton leder lite i Virginia och Trump kan överraska, men här räknar jag med Clinton-seger. I Florida är det jämnt.
Slutfördelning: Clinton: 22, Trump 53


Det totala antalet elektorsröster är 538. En presidentkandidat behöver alltså minst 270 för att vinna. Enligt min uträkning ovan, som alltså bygger på att Trump kommer att vinna delstaterna som i dagsläget väger jämnt, blir slutresultatet således följande:
 
Clinton: 259
Trump: 279
 
Slutsats: USA:s 45:e president kommer att heta Donald J Trump. Det är bara att vänja sig, hur jobbigt det än känns för många av oss.
 
/Johannes Vivers